Bộ 5 tiêu chuẩn quan trọng về sản xuất, kiểm định, vận hành và sử dụng thang máy an toàn tại Việt Nam

Bộ 5 tiêu chuẩn quan trọng về sản xuất, kiểm định, vận hành và sử dụng thang máy an toàn tại Việt Nam

Thang máy được quy định thuộc danh mục “Các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động”. Do vậy, các bộ Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) ra đời nhằm tiêu chuẩn hóa quá trình sản xuất, kiểm định, vận hành và sử dụng thang máy.

Tổng hợp bộ 5 tiêu chuẩn Việt Nam về thang máy

TCVN 6396-28:2013: Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy

TCVN 6396-28:2013 được ban hành năm 2013 bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, là một trong các TCVN về thang máy quan trọng nhất và bao gồm:

– TCVN 6395:2008: Thang máy điện – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

– TCVN 6396-2:2009 (EN 81-2:1998): Thang máy thủy lực – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

– TCVN 6396-3:2010 (EN 81-3:2000): Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực.

– TCVN 6396-28:2013 (EN 81-28:2003): Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và hàng – Phần 28: Báo động từ xa trên thang máy chở người và thang máy chở người và hàng.

– TCVN 9396-58:2010 (EN 81-58:2003): Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Kiểm tra và thử – Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng.

– TCVN 6396-70:2013 (EN 81-70:2003): Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 70: Khả năng tiếp cận thang máy của người kể cả người khuyết tật.

– TCVN 6396-71:2013 (EN 81-71:2005/Amd 1:2006): Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 71: Thang máy chống phá hoại khi sử dụng.

– TCVN 6396-72:2010 (EN 81-72:2003): Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 72: Thang máy chữa cháy.

– TCVN 6396-73:2010 (EN 81-73:2005): Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 73: Trạng thái của thang máy chở người và thang máy trong trường hợp có cháy.

– TCVN 6396-80:2013 (EN 81-80:2003): Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy đang sử dụng – Phần 80: Yêu cầu về cải tiến an toàn cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng.

TCVN 6395:2008: Quy chuẩn thang máy gia đình

Tiêu chuẩn chất lượng thang máy này đưa ra các quy định an toàn về các thành phần cấu tạo nên thang máy cũng như các yêu cầu trong lắp đặt thang.

– TCVN 6395: 2008 được ban hành năm 2008 bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, là một cấu phần trong Bộ TCVN 6396-28:2013.

– TCVN 6395: 2008 nội dung chính là thang máy điện – yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt, lắp đặt cố định, phục vụ những tầng dừng xác định, có cabin được thiết kế để chở người hoặc chở hàng có người đi kèm, được treo bằng cáp hoặc xích, di chuyển theo ray dẫn hướng đặt đứng hoặc nghiêng không quá 150 so với phương thẳng đứng.

Bộ 5 tiêu chuẩn quan trọng về sản xuất, kiểm định, vận hành và sử dụng thang máy an toàn tại Việt Nam

TCVN 6905:2001: Quy định phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt cho thang máy dẫn động thuỷ lực

TCVN 6905:2001 được ban hành năm 2001 bởi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phương pháp thử qui định trong các trường hợp:

– Sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng.

– Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa trung tu và đại tu.

– Sau khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng và đã khắc phục xong.

– Hết hạn giấy phép sử dụng.

– Theo yêu cầu của cơ quan quản lý an toàn lao động.

TCVN 6904:2001: Quy định phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt cho thang máy dẫn động điện

Phương pháp thử qui định trong các trường hợp:

– Sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng;

– Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa trung tu và đại tu;

– Sau khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng và đã khắc phục xong;

– Hết hạn giấy phép sử dụng;

– Theo yêu cầu của cơ quan quản lý an toàn lao động.

Bộ 5 tiêu chuẩn quan trọng về sản xuất, kiểm định, vận hành và sử dụng thang máy an toàn tại Việt Nam

TCVN 5866:1995: Thang máy – Cơ cấu an toàn cơ khí

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với loại thang máy được phân loại và định nghĩa theo TCVN5744:1993 và quy định yêu cầu an toàn đối với các cơ cấu như sau:

– Yêu cầu đối với bộ khống chế vận tốc cabin (đối trọng).

– Yêu cầu đối với co cấu hãm bảo hiểm của cabin (đối trọng).

– Yêu cầu đối với giảm chấn và cữ chặn của cabin (đối trọng).

– Yêu cầu đối với khóa tự động của cửa tầng.

Nguồn: tapchithangmay.vn

Hạo Phương là nhà nhập khẩu và phân phối các thiết bị điện công nghiệp của các thương hiệu lớn trên thế giới. Đồng thời Hạo Phương cũng là nhà thầu xây dựng công trình và tích hợp hệ thống công nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ qua Hotline: 1800 6547
Hoặc để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất!