Hạo Phương hoàn thành dự án lắp đặt hệ thống máy đếm bao cho chi nhánh C.P Việt Nam

Ảnh bìa dự án hệ thống đếm bao tự động

Tháng 6/2019, Hạo Phương đã hoàn thành và đưa vào sử dụng thực tế 4 line băng tải xuất hàng gắn hệ thống đếm bao tự động tại Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Bến Tre.

Dự án này được Hạo Phương thực hiện cho Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Chi nhánh Sản xuất – Kinh doanh thức ăn thủy sản Bến Tre.

Cách thức hoạt động của hệ thống đếm bao tự động

Hệ thống này sử dụng công nghệ xử lý hình ảnh thu thập từ camera và trí tuệ nhân tạo (AI). Cùng với đó là thuật toán học sâu (Deep Learning). Chức năng của thuật toán này là huấn luyện cho phần mềm học và tự phân tích các đặc trưng của hình ảnh. Từ đó, nâng cao khả năng nhận dạng và phân tích chúng. Sau quá trình học này, hệ thống có khả năng đếm bao chính xác một cách tuyệt đối.

Hình ảnh sau khi được hệ thống thu thập sẽ được phần mềm xử lý. Sau đó thực hiện các thuật toán lọc nhiễu, phân rã và loại bỏ đối tượng, dò tìm vùng ký tự trên bao thành phẩm, tách biên ảnh đối tượng. Cuối cùng hệ thống sẽ chạy các thuật toán OCR (Optical Character Recognition). OCR là thuật toán dùng để nhận dạng và lấy nội dung mã thành phẩm in trên bao bì.

Dữ liệu mã thành phẩm tìm được sẽ được phần mềm dò tìm trong database SQL Server. Nếu mã hàng không tồn tại trong đơn hàng đã được nhập vào trước đó. Thì hệ thống sẽ đưa ra một cảnh báo (Alarm). Nếu mã thành phẩm đúng với mã hàng trong đơn hàng thì hệ thống sẽ đếm bao thành phẩm đó.

Với các công đoạn thực hiện như trên, hệ thống đếm bao thành phẩm của Hạo Phương đã giải quyết những vấn đề liên quan đến con người. Ví dụ như giảm bớt chi phí nhân công, sổ sách, sai sót trong quá trình kiểm đếm… Đồng thời nó mang lại nhiều lợi ích khác cho khách hàng.

Những lợi ích khi sử dụng hệ thống đếm bao tự động 

  • Đếm chính xác số lượng bao thành phẩm xuất ra.
  • Phát hiện và cảnh báo nếu mã thành phẩm đang xuất sai so với đơn hàng. Điều này rất hữu ích trong việc kiểm soát tồn kho, kiểm soát sai sót. Bên cạnh đó là ngăn chặn các tiêu cực trong việc xuất hàng…
  • Xuất báo cáo thống kê số lượng thành phẩm xuất theo ngày, tháng, năm…
  • Quản lý đơn hàng, khách hàng, thành phẩm.
  • Tự động gửi email báo cáo cho các cấp quản lý vào cuối ngày.
  • Giảm lượng nhân công cho việc kiểm đếm thành phẩm.

Một số hình ảnh trong quá trình dự án diễn ra:

Màn hình đếm bao

Màn hình theo dõi số lượng bao đã đếm

Tủ đếm bao

Tủ đếm bao

Hệ thống băng chuyền đếm bao

Hệ thống băng chuyền đếm bao tự động tại chi nhánh C.P Việt Nam – Bến Tre

Hướng dẫn vận hành hệ thống đếm bao tự động

Anh Nguyễn Khánh Tường – kỹ sư R&D đang hướng dẫn sử dụng hệ thống cho khách hàng tại nhà máy

Trong dự án này, đội ngũ kỹ thuật của Hạo Phương đã áp dụng thành công phương pháp nhận dạng hình ảnh và các thuật toán Deep Learning vào hệ thống đếm bao tự động. Nó cũng chứng minh được năng lực của công ty trong các dự án liên quan đến công nghệ 4.0 sau này. Những dự án áp dụng công nghệ AI này của Hạo Phương sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.