Hạo Phương thông báo về việc đổi mã vùng điện thoại cố định

thông báo chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định

Hạo Phương thông báo về việc đổi mã vùng điện thoại cố định

Kính gửi Quý Khách hàng!

Hạo Phương xin được thông báo đến Quý khàng hàng việc chuyển đổi mã vùng số điện thoại cố định theo quyết định của Bộ thông tin và Truyền thông như sau:

Sau ngày 16/6/2017 mã vùng số điện thoại cố định của Hạo Phương sẽ chuyển từ (0650) 3737620 thành (0274) 3737620

thông báo đế chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định

Việc chuyển đổi mã vùng đôi lúc có thể gây ra sự bất tiện cho Quý khách hàng khi liên lạc với chúng tôi. Hãy gọi đến số Hotline: 1800 6547 nếu Quý khách không thể liên lạc được với số máy cố định của công ty.

Các số điện thoại để liên lạc với Hạo Phương

  • + Điện thoại cố định: (0274) 3737620
  • + Hotline hỗ trợ tư vân, báo giá sản phẩm: 1800 6547 ( Miền Nam nhấn phím 1, Miền Bắc nhấn phím 2)

Hạo Phương trân trọng thông báo.