Hạo Phương xây dựng và triển khai hệ thống quản trị BSC – KPI

Năm 2018 là năm đánh dấu bước chuyển mình với nhiều tiêu chí đưa ra nhằm cải thiện mô hình quản lý cũng như sự chuyên nghiệp lãnh đạo, đội ngũ nhân viên công ty Hạo Phương.

Bước đầu trong việc đổi mới là việc triển khai hệ thống quản trị BSC – KPI cho toàn bộ công ty, nắm bắt được tầm quan trọng đó, công ty Hạo phương đã tổ chức buổi họp lớn nhất vào ngày 29/12/2017.

Với sự có mặt của tất cả các ban lãnh đạo, quản lý của tất cả các chi nhánh quy tụ về trụ sở văn phòng chính tại Bình Dương.

xây dựng và triển khai hệ thống bsc, hệ thống kpi, hệ thống bsc

Hệ thống BSC

Hệ thống bảng điểm cân bằng (Balance Scoredcard – BSC) là một hệ thống quản lý chiến lược dựa vào kết quả đo lường và đánh giá, được áp dụng cho mọi tổ chức.

Nói một cách khác, BSC chính là phương pháp chuyển đổi tầm nhìn và chiến lược thành mục tiêu, chỉ tiêu đánh giá và hoạt động cụ thể.

Hệ thống KPI

Còn hệ thống đo lường & đánh giá hiệu quả công việc (Key Performance Indicator – KPI) là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.

Triển khai BSC – KPI là cần thiết

Nhận thấy việc triển khai BSC – KPI là vô cùng cần thiết, công ty đã đầu tư tổ chức triển khai với quy mô lớn. Dự kiến đến giữa năm 2108, toàn bộ hệ thống công ty đều áp dụng thành thạo BSC – KPI và được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Đây là nỗ lực hết sức đáng khen ngợi của BLĐ công ty, bằng việc triển khai hệ thống BSC – KPI, Hạo Phương muốn khẳng định vị thế của mình là công ty đi đầu trong lĩnh vực công nghiệp – tự động hóa.

Hạo Phương không ngừng đổi mới và hoàn thiện mình, luôn tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đánh giá đúng năng lực nhân viên nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, tinh thần học hỏi và nâng cao kỹ năng làm việc cho đội ngũ nhân viên.

xây dựng và triển khai hệ thống bsc, hệ thống kpi, hệ thống bsc

Buổi họp triển khai tuy kéo dài cả ngày nhưng tất cả các lãnh đạo của công ty đều tỏ ra vô cùng hào hứng, sôi nỗi. BLĐ công ty Hạo Phương đều hiểu rằng đây là cơ hội để hoàn thiện mình, để chuyên nghiệp hóa bộ phận cán bộ và nhân viên, để công ty vươn mình.

Vì thế tất cả đều quyết tâm cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau hành động để lèo lái con tàu Hạo Phương đến bến bờ thành công trong tương lai.

“Hao Phuong think together!”