6 lý do bạn nên sử dụng điện năng lượng mặt trời

Ở Việt Nam, vùng Bắc Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có cường độ bức xạ tốt nhất. Việc tận dùng nguồn năng lượng này vẫn còn hạn chế. Dưới đây là 6 lý do để sử dụng điện năng lượng mặt trời đáp ứng nhu cầu kinh tế trong cuộc sống hàng ngày.

năng lượng mặt trời

1. Tiết kiệm tiền điện

Năm 2019, giá điện bán lẻ tăng 8.36%. Ước tính rằng một hộ gia đình sử dụng trung bình sử dụng khoảng 3500KWh/năm.

Một hệ thống năng lượng mặt trời 2KWp nối lưới điển hình có thể cung cấp trên 50% nhu cầu này. Chúng ta sẽ tiết kiệm tiền bằng cách giảm sử dụng nhiều năng lượng từ lưới điện quốc gia.

2. Bảo vệ khắc phục việc tăng giá điện trong tương lai

Năm 2019, giá điện đã tăng khoảng 8.36% và dự kiến sau này sẽ còn tăng cao hơn. Nhu cầu về điện cũng đã phát triển đáng kể trong vài năm qua. Cùng với sự phát triển kinh tế thì sự gia tăng này sẽ còn lớn. Hệ thống năng lượng mặt trời có thể được thiết kế sao cho nhu cầu điện của một hộ gia đình được đáp ứng toàn bộ hoặc một phần. Điều này có thể loại bỏ hoặc giảm sự phụ thuộc của bạn trên mạng lưới cung cấp điện.

3. Sử dụng điện mặt trời nối lưới để tăng giá trị của Công ty của bạn

Tạp chí của Viện Quốc gia tại Mỹ thẩm định từ năm 1999 nói rằng :

+ Giá trị của ngôi nhà của bạn tăng khoảng 10£ cho mỗi 0,50£ giảm hóa đơn tiền điện hàng năm.

+ Trên cơ sở này trung bình một 1.8kWp hệ thống điện mặt trời nối lưới có thể làm tăng giá trị căn nhà của bạn bằng cách hơn 4.000 bảng Anh.

4. Sử dụng điện năng lượng mặt trời nối lưới là một đầu tư

Hiện nay, bạn có thể  tiết kiệm tiền bằng việc đầu tư một hệ thống điện mặt trời nối lưới. Thay vì, là đặt nó trong một tài khoản ngân hàng. Bạn có thế, nói chuyện với các chuyên gia năng lượng mặt trời của chúng tôi để tìm hiểu thêm về việc này.

Tỷ lệ lợi nhuận trên cài đặt điện mặt trời của bạn sẽ có khả năng tăng hàng năm nếu giá điện tăng.

5. Làm cho môi trường thêm xanh

Một hệ thống năng lượng mặt trời công suất 1.8KWp trung bình có thể giảm lượng khí thải carbon trong gia đình của bạn hơn 900kg CO2/năm.

Một khi hệ thống điện mặt trời nối lưới khi hoạt động sẽ không sinh ra khí thải độc hại.

6. Điện mặt trời nối lưới Công nghệ đáng tin cậy và không cần bảo trì

Điện mặt trời nối lưới đã được chứng minh là một công nghệ đáng tin cậy. Hầu hết các nhà sản xuất bảng điều khiển năng lượng mặt trời cung cấp cho 20-25 năm bảo hành cho các sản phẩm di động của họ.

Một hệ thống điện mặt trời nối lưới không có bộ phận chuyển động, do đó rất ít bảo trì là cần thiết. Điều này kết hợp cùng với dự kiến dài cuộc sống thời gian của một hệ thống có nghĩa là một khi cài đặt đó là thực tế tất cả mọi thứ được sắp xếp ít nhất là 30 năm.

Nguồn: www.dattech.com.vn