Togi thông báo dừng sản xuất và thay thế một số sản phẩm

Togi thông báo dừng sản xuất và thay thế một số sản phẩm

Thông báo của Togi về việc dừng sản xuất một số sản phẩm, ngày dừng sản xuất, sản phẩm thay thế và ngày bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho sản phẩm thay thế.

Kính gửi: Quý khách hàng, đối tác của công ty Cổ phần Hạo Phương thân mến!

Hạo Phương chân thành cảm ơn Quý khách hàng, đối tác đã luôn quan tâm, tin tưởng, đồng hành và ủng hộ các sản phẩm, dịch vụ của Hạo Phương trong suốt thời gian qua.

Nhằm mang đến những thông tin cập nhật nhanh chóng từ phía nhà sản xuất Togi, đồng thời, giúp Quý khách hàng, đối tác dễ dàng chọn mua sản phẩm Togi trong thời gian sắp tới, Hạo Phương xin gửi đến Quý khách hàng, đối tác thông báo của Togi về việc dừng sản xuất và thay thế một số dòng sản phẩm như sau:

Các dòng sản phẩm mà Togi sẽ dừng sản xuất và dòng sản phẩm thay thế

Dòng Loại dừng sản xuất Ngày dừng sản xuất Loại thay thế Ngày bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho loại thay thế
Dòng ATJ ALL 1-Oct-19 N/A N/A
Dòng BRT ALL 1-Oct-19 N/A N/A
Dòng VT ALL 1-Oct-19 N/A N/A
Dòng VT-5KD ALL 1-Oct-19 N/A N/A
Dòng VTC ALL 1-Oct-19 N/A N/A
ATK ATK-10NS 20-Jun-20 ATK-10NKS Sản phẩm có sẵn
ATK-15HNS 20-Jun-20 ATK-15HNKS Sản phẩm có sẵn
ATK-20NS 20-Jun-20 ATK-20NKS Sản phẩm có sẵn
ATK-30NS 20-Jun-20 ATK-30NKS Sản phẩm có sẵn
ATK-60NS 20-Jun-20 ATK-60NKS Sản phẩm có sẵn
ATK-100NS 20-Jun-20 ATK-100NKS Sản phẩm có sẵn
ATK-150NS 20-Jun-20 ATK-150NKS Sản phẩm có sẵn
ATK-10G NS 20-Jun-20 N/A N/A
ATK-15HG NS 20-Jun-20 N/A N/A
ATK-30G NS 20-Jun-20 N/A N/A
ATK-60G NS 20-Jun-20 N/A N/A
BT BT-201 20-Jun-20 BT-201G Sản phẩm có sẵn
BT-201K 20-Jun-20 BT-201GK Sản phẩm có sẵn
BT-301 20-Jun-20 N/A N/A
BT-301G 20-Jun-20 N/A N/A
BT-301GK 20-Jun-20 N/A N/A
BT-301K 20-Jun-20 N/A N/A
Cầu đấu dây dành cho panel EA7-1AX-□P 20-Jun-20 N/A N/A
EA7-3AX-□P 20-Jun-20 N/A N/A
EA7-3BX-□P 20-Jun-20 N/A N/A
EA7-3BY-□P 20-Jun-20 N/A N/A
EB7-1AX-□P 20-Jun-20 N/A N/A
EB7-3AX-□P 20-Jun-20 N/A N/A
EB7-3BX-□P 20-Jun-20 N/A N/A
EB7-3BY-□P 20-Jun-20 N/A N/A
EC7-1AX-□P 20-Jun-20 N/A N/A
EC10-1AX-□P 20-Jun-20 N/A N/A
EH7-1A-□P 20-Jun-20 N/A N/A
EH7-1AX-□P 20-Jun-20 N/A N/A
EH7-3A-□P 20-Jun-20 N/A N/A
EH7-3AX-□P 20-Jun-20 N/A N/A
EH-S1 20-Jun-20 N/A N/A
EW7-1AX-□P 20-Jun-20 N/A N/A
Dòng BOXTM

 

 

 

 

 

 

 

BOXTM-110-F0S0-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-110-F0S0-HI 20-Jun-20 BOXTM-110H

※1

21-Jun-20
BOXTM-110-F0S0-LC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-110-F0S0-LI 20-Jun-20 BOXTM-110L

※1

21-Jun-20
BOXTM-110-F0S2-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-110-F0S2-HI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-110-F0S2-LC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-110-F0S2-LI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-110-F2S0-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-110-F2S0-HI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-110-F2S0-LC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-110-F2S0-LI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-111-F0S0-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-111-F0S0-HI 20-Jun-20 BOXTM-111H

※1

21-Jun-20
BOXTM-111-F0S0-LC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-111-F0S0-LI 20-Jun-20 BOXTM-111L ※1 21-Jun-20
BOXTM-111-F0S2-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-111-F0S2-HI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-111-F0S2-LI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-111-F2S0-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-111-F2S0-HI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-111-F2S0-LC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-111-F2S0-LI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-111-F2S2-LI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-11TC-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-11TC-LC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-220-F0S0-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-220-F0S0-HI 20-Jun-20 BOXTM-220H

※1

21-Jun-20
BOXTM-220-F0S0-LC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-220-F0S0-LI 20-Jun-20 BOXTM-220L

※1

21-Jun-20
BOXTM-220-F0S2-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-220-F0S2-HI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-220-F0S2-LC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-220-F0S2-LI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-220-F2S0-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-220-F2S0-HI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-220-F2S0-LC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-220-F2S0-LI 20-Jun-20 N/A N/A
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng BOXTM

BOXTM-221-F0S0-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-221-F0S0-HI 20-Jun-20 BOXTM-221H

※1

21-Jun-20
BOXTM-221-F0S0-LC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-221-F0S0-LI 20-Jun-20 BOXTM-221L

※1

21-Jun-20
BOXTM-221-F0S2-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-221-F0S2-HI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-221-F0S2-LC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-221-F0S2-LI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-221-F2S0-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-221-F2S0-HI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-221-F2S0-LC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-221-F2S0-LI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-221-F2S2-LI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-22TC-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-22TC-LC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-60-F0S0-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-60-F0S0-HI 20-Jun-20 BOXTM-60H

※1

21-Jun-20
BOXTM-60-F0S0-LC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-60-F0S0-LI 20-Jun-20 BOXTM-60L

※1

21-Jun-20
BOXTM-60-F0S2-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-60-F0S2-HI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-60-F0S2-LC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-60-F0S2-LI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-60-F1S0-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-60-F1S0-HI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-60-F1S0-LC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-60-F1S0-LI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-61-F0S0-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-61-F0S0-HI 20-Jun-20 BOXTM-61H

※1

21-Jun-20
BOXTM-61-F0S0-LC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-61-F0S0-LI 20-Jun-20 BOXTM-61L

※1

21-Jun-20
BOXTM-61-F0S2-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-61-F0S2-HI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-61-F0S2-LC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-61-F0S2-LI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-61-F1S0-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-61-F1S0-HI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-61-F1S0-LC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-61-F1S0-LI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-61-F1S2-LI 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-6TC-HC 20-Jun-20 N/A N/A
BOXTM-6TC-LC 20-Jun-20 N/A N/A
SB

(SHORT BAR)

SB8-2 20-Jun-20 SB8A-2 Sản phẩm có sẵn
SB8-10 20-Jun-20 SB8A-10 Sản phẩm có sẵn
SB8-20 20-Jun-20 SB8A-20 Sản phẩm có sẵn
SB8-40 20-Jun-20 SB8A-40 Sản phẩm có sẵn
SB8-50 20-Jun-20 SB8A-50 Sản phẩm có sẵn
SBR8-2 20-Jun-20 SBR8A-2 Sản phẩm có sẵn
SBR8-4 20-Jun-20 SBR8A-4 Sản phẩm có sẵn
SBR8-6 20-Jun-20 SBR8A-6 Sản phẩm có sẵn
SBR8-8 20-Jun-20 SBR8A-8 Sản phẩm có sẵn
SBR8-10 20-Jun-20 SBR8A-10 Sản phẩm có sẵn
SBR8-50 20-Jun-20 SBR8A-50 Sản phẩm có sẵn
SB8-2J 20-Jun-20 BB8-2J

※2

Sản phẩm có sẵn
SB8-4J 20-Jun-20 BB8-4J

※2

Sản phẩm có sẵn
SB8-10J 20-Jun-20 BB8-10J

※2

Sản phẩm có sẵn
SB8-20J 20-Jun-20 BB8-20J

※2

Sản phẩm có sẵn
□B

(SHORT BAR)

□B8-2 20-Jun-20 □B8A-2

※3

Sản phẩm có sẵn
□B8-4 20-Jun-20 □B8A-4

※3

Sản phẩm có sẵn
□B8-6 20-Jun-20 □B8A-6

※3

Sản phẩm có sẵn
□B8-8 20-Jun-20 □B8A-8

※3

Sản phẩm có sẵn
□B8-10 20-Jun-20 □B8A-10

※3

Sản phẩm có sẵn
□B8-50 20-Jun-20 □B8A-50

※3

Sản phẩm có sẵn
GB

(SHORT BAR)

GB8-2J 20-Jun-20 BB8-2J

※2

Sản phẩm có sẵn
GB8-4J 20-Jun-20 BB8-4J

※2

Sản phẩm có sẵn
GB8-10J 20-Jun-20 BB8-10J

※2

Sản phẩm có sẵn
GB8-20J 20-Jun-20 BB8-20J

※2

Sản phẩm có sẵn
OB

(SHORT BAR)

OB8-2J 20-Jun-20 BB8-2J

※2

Sản phẩm có sẵn
OB8-4J 20-Jun-20 BB8-4J

※2

Sản phẩm có sẵn
OB8-10J 20-Jun-20 BB8-10J

※2

Sản phẩm có sẵn
OB8-20J 20-Jun-20 BB8-20J

※2

Sản phẩm có sẵn
 

Dòng VTH

VTH-2.5S 20-Dec-20 VTX-2.5/2 Sản phẩm có sẵn
VTH-2.5SR 20-Dec-20 VTX-2.5/2R Sản phẩm có sẵn
VTH-2.5SBL 20-Dec-20 VTX-2.5/2BL Sản phẩm có sẵn
VTH-2.5SO 20-Dec-20 VTX-2.5/2O Sản phẩm có sẵn
VTH-2.5S-PE 20-Dec-20 VTX-2.5/2-PE Sản phẩm có sẵn
VTH-2.5SD 20-Dec-20 VTX-2.5/3 Sản phẩm có sẵn
VTH-2.5SDR 20-Dec-20 VTX-2.5/3R Sản phẩm có sẵn
VTH-2.5SDBL 20-Dec-20 VTX-2.5/3BL Sản phẩm có sẵn
VTH-2.5SDO 20-Dec-20 VTX-2.5/3O Sản phẩm có sẵn
VTH-2.5DD 20-Dec-20 VTX-2.5/4 Sản phẩm có sẵn
VTH-2.5DDR 20-Dec-20 VTX-2.5/4R Sản phẩm có sẵn
VTH-2.5DDBL 20-Dec-20 VTX-2.5/4BL Sản phẩm có sẵn
VTH-2.5DDO 20-Dec-20 VTX-2.5/4O Sản phẩm có sẵn
VTH-2.5DD-PE 20-Dec-20 VTX-2.5/4-PE Sản phẩm có sẵn
VTH-6S 20-Dec-20 VTX-6/2 Sản phẩm có sẵn
VTH-6S-PE 20-Dec-20 VTX-6/2-PE Sản phẩm có sẵn
VTHW-2.5S 20-Dec-20 VTXW-2.5/2 Sản phẩm có sẵn
 

 

END PLATE dành cho dòng VTH

VTH-2.5SE 20-Dec-20 VTX-2.5/2E Sản phẩm có sẵn
20-Dec-20 VTX-2.5/2E1 Sản phẩm có sẵn
VTH-2.5SDE 20-Dec-20 VTX-2.5/3E Sản phẩm có sẵn
20-Dec-20 VTX-2.5/3E1 Sản phẩm có sẵn
VTH-2.5DDE 20-Dec-20 VTX-2.5/4E Sản phẩm có sẵn
20-Dec-20 VTX-2.5/4E1 Sản phẩm có sẵn
VTH-6SE 20-Dec-20 VTX-6/2E Sản phẩm có sẵn
20-Dec-20 VTX-6/2E1 Sản phẩm có sẵn
VTHW-2.5S-E 20-Dec-20 VTXW-2.5/2E Sản phẩm có sẵn
20-Dec-20 VTXW-2.5/2E1 Sản phẩm có sẵn
 

 

 

 

SHORT BAR dành cho dòng VTH

VTH-2.5BB-2 20-Dec-20 BBX2.5-2 Sản phẩm có sẵn
VTH-2.5BB-4 20-Dec-20 BBX2.5-4 Sản phẩm có sẵn
VTH-2.5BB-8 20-Dec-20 N/A N/A
VTH-2.5BB-8A 20-Dec-20 N/A N/A
VTH2.5-RB-2 20-Dec-20 RBX2.5-2 Sản phẩm có sẵn
VTH2.5-RB-4 20-Dec-20 RBX2.5-4 Sản phẩm có sẵn
VTH2.5-RB-8 20-Dec-20 N/A N/A
VTH2.5-RB-8A 20-Dec-20 N/A N/A
VTH-6BB-2 20-Dec-20 BBX6-2 Sản phẩm có sẵn
VTH-6BB-4 20-Dec-20 BBX6-4 Sản phẩm có sẵn
VTH-6BB-8 20-Dec-20 N/A N/A
VTH-6RB-2 20-Dec-20 RBX6-2 Sản phẩm có sẵn
VTH-6RB-4 20-Dec-20 RBX6-4 Sản phẩm có sẵn
VTH-6RB-8 20-Dec-20 N/A N/A

※1… Phần không thay đổi

※2… Có lớp cách điện (Đen)

※3… □=B (Màu đen), G= (Màu xanh lá), O= (Màu cam)

Hạo Phương là nhà nhập khẩu và phân phối các thiết bị điện công nghiệp của các thương hiệu lớn trên thế giới. Đồng thời Hạo Phương cũng là nhà thầu xây dựng công trình và tích hợp hệ thống công nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ qua Hotline: 1800 6547
Hoặc để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất!