Vai trò của mạng truyền thông trong công nghiệp

Mạng truyền thông trong công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc truyền thông số hay truyền bít dữ liệu. Hạo Phương giúp bạn hiểu rõ về những vai trò của mạng truyền thông trong công nghệp mang lại

Duy nhất một đường truyền

Sử dụng một đường truyền để truyền dữ liệu giúp hệ thống đơn giản hóa cấu trúc liên kết giữa các thiết bị công nghiệp.

Một số lượng lớn các thiết bị thuộc các chủng loại khác nhau được ghép nối với nhau. Chúng ghép nối thông qua một đường truyền duy nhất.

Tiết kiệm dây nối và công thiết kế, lắp đặt hệ thống

Nhờ cấu trúc đơn giản sử dụng một đường truyền duy nhất giúp việc thiết kế hệ thống trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Một số lượng lớn cáp truyền được thay thế bằng một đường duy nhất, giảm chi phí đáng kể cho nguyên vật liệu và công lắp đặt.

Nâng cao độ tin cậy và độ chính xác của thông tin

Khi dùng phương pháp truyền tín hiệu tương tự cổ điển, tác động của nhiễu dễ làm thay đổi nội dung thông tin mà các thiết bị không có cách nào nhận biết.

Nhờ kỹ thuật truyền thông số, những thông tin truyền đi khó bị sai lệch hơn. Các thiết bị nối mạng còn có thêm khả năng tự phát hiện lỗi và chẩn đoán lỗi nếu có.

Nâng cao độ linh hoạt, tính năng mở của hệ thống

Hệ thống mạng chuẩn hóa quốc tế tạo điều kiện cho việc sử dụng các thiết bị của nhiều hãng. Khả năng tương tác giữa phần cứng và phần mềm được nâng cao nhờ các giao diện chuẩn.

Thay thế thiết bị, nâng cấp và mở rộng phạm vi chức năng của hệ thống trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Đơn giản hóa/tiện lợi hóa việc tham số hóa, chẩn đoán, định vị lỗi, sự cố của các thiết bị

Việc cấu hình hệ thống, lập trình, tham số hóa, chỉnh định thiết bị và đưa vào vận hành có thể thực hiện từ xa. T

Thông qua một trạm kỹ thuật trung tâm, các thiết bị có thể trao đổi dữ liệu. Đồng thời gửi cho nhau các dữ liệu về tham số, trạng thái. Hơn thể nữa là dữ liệu cảnh báo và dữ liệu chuẩn đoán.

Mở ra nhiều chức năng và khả năng ứng dụng mới của hệ thống

Sử dụng mạng truyền thông công nghiệp cho phép áp dụng các kiến trúc điều khiển mới. Các cấu trúc điều khiển bao gồm: điều khiển phân tán, điều khiển phân tán với các thiết bị trường. Ngoài ra, điều khiển giám sát hoặc chẩn đoán lỗi từ xa qua Internet, tích hợp thông tin của hệ thống điều khiển và giám sát với thông tin điều hành sản xuất và quản lý công ty.

Nguồn: http://bkaii.com.vn