Hạo Phương lần đầu tổ chức khóa đào tạo ISO 9001:2015

Hạo Phương tổ chức đào tạo ISO9001:2015

Ngày 3/3/2020 vừa qua, tại công ty Cổ Phần Hạo Phương đã diễn ra buổi đào tạo về ISO 9001:2015 cho các cấp quản lý.

Giới thiệu về ISO 9001:2015

ISO 9001 là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO phát triển và ban hành. Phiên bản mới nhất của ISO 9001 là ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. Đây chính là phiên bản thứ năm của tiêu chuẩn ISO 9001. Nó đã trở thành chuẩn mực toàn cầu đảm bảo khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng. Đồng thời, nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng trong các mối quan hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng.

Mục đích của ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn này đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới. ISO 9001:2015 được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

Lợi ích của ISO 9001:2015

ISO 9001 version 2015 so với các phiên bản trước đó nó khác biệt rõ rệt. Nếu như trước đó ISO 9001:2008 hướng đến “thỏa mãn khách hàng” Thì đến lượt mình, ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp/Tổ chức trên toàn thế giới sẽ ngày càng nâng cao lợi nhuận/hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của mình.

Đối tượng tham gia

Đại diện Công ty TNHH Chứng nhận KNA đã triển khai đào tạo ISO 9001 lần này cho cấp quản lý, trưởng phòng, trưởng bộ phận của công ty Cổ Phần Hạo Phương.

Một số hình ảnh của buổi học

Hạo Phương tổ chức đào tạo ISO9001:2015

Cấp quản lý của Hạo Phương tham gia đông đủ buổi đào tạo ISO

Hạo Phương tổ chức đào tạo ISO9001:2015

Đại diện Công ty TNHH Chứng nhận KNA đào tạo ISO cho Hạo Phương lần này

Hạo Phương tổ chức đào tạo ISO9001:2015

Tham gia buổi đào tạo các học viên được trau dồi rất nhiều kiến thức mới 

Hạo Phương tổ chức đào tạo ISO9001:2015

Phiên bản mới nhất của ISO 9001 thực sự rât hữu ích cho Hạo Phương

Hạo Phương tổ chức đào tạo ISO9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ được áp dụng rộng rãi tại Hạo Phương trong tương lai

Nội dung của buổi học 

ISO 9001:2015 bao gồm những nội dung chính sau:

 • Điều khoản 0: Lời giới thiệu.
 • Điều khoản 1. Phạm vi áp dụng.
 • Điều khoản 2. Tài liệu viện dẫn
 • Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa
 • Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức
 • Điều khoản 5: Sự lãnh đạo
 • Điều khoản 6: Hoạch định
 • Điều khoản 7: Hỗ trợ
 • Điều khoản 8: Thực hiện
 • Điều khoản 9: Đánh giá kết quả hoạt động
 • Điều khoản 10: Cải tiến

Kết thúc buổi học

Những thành viên tham gia buổi học đã trau dồi cho mình những kiến thức thiết thực. Cụ thể như được tiếp cận với tiêu chuẩn mới, hiểu được các yêu cầu cũng như kinh nghiệm để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, hiệu quả.

Ngoài ra, học viên cũng có thể lập và quản lý kế hoạch tự chuyển đổi hệ thống, thiết kế mô hình và cấu trúc các tài liệu liên quan, bổ sung các yêu cầu mới và vận hành thành công hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015.

Tổng kết

Hạo Phương cũng như các doanh nghiệp khác trên thị trường, chúng tôi mong muốn tăng trưởng liên tục và duy trì tỷ suất lợi nhuận cao. Đứng trước thách thức của thời đại 4.0, Hạo Phương hiểu rõ phải có một hệ thống quản lý khoa học chặt chẽ. Điều này sẽ giúp chúng tôi bắt kịp nền kinh tế thế giới cũng như phát huy hiệu quả nguồn nhân lực hiện có. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chắc chắn sẽ là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khoa học tốt nhất mà chúng tôi nên áp dụng.