Hạo Phương tổ chức chương trình tiết kiệm tài nguyên công ty

Tiết kiệm tài nguyên Hạo Phương

Ngày 27/7/2019, Hạo Phương sẽ tổ chức chương trình “Tiết kiệm tài nguyên công ty”. Chương trình được tổ chức tại showroom công ty. Với sự tham gia của đại diện tất cả các phòng ban.

Việc tiết kiệm tài nguyên công ty giúp mọi người nâng cao tinh thần sử dụng tiết kiệm tài nguyên công ty. Đồng thời quản lý việc sử dụng chi phí tài nguyên công ty một cách hiệu quả, khoa học và tiết kiệm.

chương trình tiết kiệm tài nguyên Hạo Phương
Thời gian:

Buổi training sẽ bắt đầu từ 9h30 sáng và dự kiến kết thúc lúc 11h30 ngày 27/7/2019.

Trân trọng chào đón đại diện thành viên của các phòng ban!