Khóa học nâng cao năng lực quản lý cấp trung tại Hạo Phương P1

Ngày 13, 14/4/2019 và ngày 20, 21/4/2019 Hạo Phương sẽ tổ chức khóa học nâng cao năng lực quản lý cấp trung tại Showroom công ty. Thành phần tham gia bao gồm tất cả cấp trưởng/phó phòng và các trưởng bộ phận của Hạo Phương.

Tại sao Hạo Phương tổ chức khóa học?

Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần những nhà quản lý giỏi, có kỹ năng vững chắc. Bởi đây là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Hạo Phương không phải là ngoại lệ. Quản lý một đội ngũ nhân viên không hề đơn giản mà đây là một công việc đầy thử thách và cần có những phương pháp hợp lý.

Khóa học đào tạo những người quản lý giỏi

Khóa học đào tạo những người quản lý giỏi cả có kỹ năng vững chắc

Mục đích khóa học

Hạo Phương hiểu rõ tầm quan trọng của người quản lý và lãnh đạo trong sự nghiệp phát triển bền vững của mình. Khóa học này giúp các quản lý của Hạo Phương xác định đúng vị trí và vai trò của mình, nâng cao năng lực quản trị và kỹ năng triển khai chiến lược. Đồng thời tự lập kế hoạch xây dựng đội ngũ nhân viên, giải quyết hiệu quả các sự cố (nếu có).

Nội dung khóa học

Khóa học diễn ra trong 4 ngày. Các phó/trưởng phòng, trưởng bộ phận đều sắp xếp công việc cá nhân để tham gia khóa học.

Ngày 13/4: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

Ngày 14/4: Tạo động lực, giải quyết vấn đề và ra quyết định

Ngày 20/4: Huấn luyện kèm cặp và giao việc ủy quyền

Ngày 21/4: Giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc

Sau khi kết thúc khóa học, các anh/chị sẽ được cấp chứng chỉ và ứng dụng chương trình học vào công việc của mình một cách hiệu quả nhất. Chúc các anh/chị có một khóa học hiệu quả và thành công.

Xem tiếp : Khóa học nâng cao năng lực quản lý cấp trung tại Hạo Phương P2
Khóa học nâng cao năng lực quản lý cấp trung tại Hạo Phương P3