Tổ chức training tay nghề nhân viên sản xuất

hao-phuong-thi-tay-nghe

Ngày 20/08/2019, Phòng sản xuất tổ chức traning tay nghề cho toàn bộ nhân viên kỹ thuật tại xưởng Hạo Phương.

Mục đích:

Việc training giúp nhân viên sản xuất sử dụng thành thạo các công – dụng cụ; các thao tác bấm cáp điều khiển, cáp động lực,…  Ngoài ra, các học viên còn được  hướng dẫn các quy trình sản xuất tủ điện theo tiêu chuẩn và đóng gói sản phẩm.

Đối tượng: Toàn bộ nhân viên kỹ thuật đấu nối

Thời gian: Ngày 20/08/2019

Nội dung: training lý thuyết

Tất cả nhân viên đấu nối sẽ được training những nội dung sau:

1. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các máy/ công cụ – dụng cụ cần sử dụng trong quá trình sản xuất tủ điện.

2. Hướng dẫn thao tác bấm cáp điều khiển, cáp động lực; Thao tác bọc co nhiệt; Thao tác gắn ốc kết nối và các tiêu chuẩn đi kèm.

3. Giới thiệu tổng quan quy trình sản xuất tủ điện từ khi nhận tủ đến khi hoàn thiện.

4. Hướng dẫn trình tự các bước lắp đặt tủ điện và các điều kiện tiêu chuẩn đi kèm khi lắp đặt tủ điện.

Sau khi hoàn tất training lý thuyết, hy vọng các kỹ thuật viên Hạo Phương sẽ nắm rõ các nội dung từ đó áp dụng tốt trong công việc của mình.