Thông báo thi tay nghề kỹ thuật đấu nối cho nhân viên phòng sản xuất

Ngày 24/09/2019, phòng sản xuất tổ chức thi tay nghề đối với toàn bộ nhân viên kỹ thuật đấu nối. Trước đó, mọi người đã tham gia học lý thuyết tại showroom công ty.

Mục đích:

Cuộc thi diễn ra nhằm đánh giá trình độ tay nghề của nhân viên kỹ thuật. Đồng thời, phát hiện những điểm còn yếu của nhân viên để kịp thời đào tạo – huấn luyện bổ sung để có đội ngũ kỹ thuật chuyên môn vững, giỏi tay nghề.

Đối tượng: Tất cả nhân viên kỹ thuật đấu nối công ty Hạo Phương

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 30/08/2019

Sau ngày học lý thuyết các nhân viên kỹ thuật của Hạo Phương học hỏi thêm nhiều kiến thức chuyên môn. Hy vọng trong cuộc thi này sẽ khuyến khích và là động lực để toàn bộ nhân viên kỹ thuật hoàn thiện kiến thức chuyên môn. Bên cạnh đó, tạo ra những sản phẩm tốt nhất phục vụ khách hàng; xứng đáng với niềm tin mà khách hàng đã dành cho Hạo Phương từ trước tới nay.